Ekonomiska föreningen Justineborg

Justineborg drivs som ett föräldrakooperativ, vilket innebär att varje familj är medlem i den ekonomiska föreningen. Personalen leds av en förskolechef som också är ansvarig för den pedagogiska verksamheten.

Varje familj deltar i någon av föreningens arbetsgrupper: styrelse, fixargruppen, trivselgruppen, städgruppen eller infogruppen. Det är önskvärt att alla familjer engagerar sig i styrelsen någon gång under barnets tid på Justineborg.

En gång per temin har vi en fixardag då alla föräldrar är delaktiga och har trevligt.

Städningen av förskolan sköts delvis av föräldrarna. Städschema finns uppsatt på förskolan och städveckan inträffar ungefär var 15:e vecka. En extern städfirma städar tre av dagarna och 2 dagar städar föräldrarna, en kväll i veckan och en gång på helgen. Detta gör att förskolan kan hålla en högre personaltäthet.

I Justineborgs ekonomiska förening är det viktigt att alla föräldrar är väl informerade och känner sig delaktiga i förskoleverksamheten. För att uppfylla det har vi medlemsmöten två gånger per år då alla föräldrar är kallade. Är det något speciellt på gång kan det bli oftare. Alla familjer bör vara representerade på medlemsmötena. Kan man inte komma är det viktigt att ta reda på vad som diskuterats och beslutats. Föreningens styrelse verkställer det som beslutats på medlemsmötet.

Avgifter

Månadsavgiften är för närvarande reglerad av maxtaxan, för mer information se Stockholms stads hemsida. Betalning sker varje månad i förskott.

Vår historia

I slutet av 1980-talet var daghemsköerna långa därför gick en grupp föräldrar i Mariehäll samman för att starta ett eget daghem i en villa på Cronströmsvägen 17. Huset var uppkallat efter en Justine Eriksson som lät bygga huset i början av seklet och namnet på förskolan blev därför Justineborg. 1990 började de första barnen. 2009 hade det tillfälliga bygglovet för att driva förskola på Cronströmsvägen blivit förlängt 4×5år=20år vilket är max. Villans ägare ville inte fortsätta hyra ut så en lokalgrupp tillsattes redan 2004. Under 2008 hittades en ny tillfällig lokal på Adolfsbergsvägen 26 i ett flerbostadshus. Under första kvartalet under 2009 anpassades lokalerna och gården till barnens behov och i April 2009 flyttade förskolan in.