Hem

På Justineborg jobbar vi för att tillsammans med föräldrarna stödja och uppmuntra barnen till självständighet i vardagen. Vi utgår från varje barns behov, erfarenhet och mognad. Leken är grunden i vår verksamhet, vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga och samtidigt locka till lek och aktivitet som utvecklar dem. 

Vi arbetar i en åldersblandad grupp (1 till 5-åringar) på högst 20 barn med hög personaltäthet. Justineborgs förskola drivs som föräldrakooperativ av ekonomiska föreningen Justineborg i Mariehäll – Bromma sedan 1990.

Förskolans mål

Barnen ska känna sig trygga på vår förskola

Barnen ska känna glädje, lust till lek och socialt samspel

Flickor och pojkar ska ha samma möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor och intressen

Barnen ges möjlighet att utveckla intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.


En dag på Justineborg

07:30 Förskolan öppnar

08:00 Utelek

09:00 Aktiviteter såsom gymnastik, utflykter och skapande

10:45 Samling

11:00 Lunch (varje dag serveras hemlagad lunch)

11:30 Vila (Alla barn vilar efter lunch. Detta för att få en stunds avkoppling. De minsta sover. De andra är indelade i två grupper och lyssnar på CD-saga) och därefter innelek och pyssel

14:00 Mellanmål

14:30 Lek på gården eller pyssel inne

17:00 Förskolan stänger

Alla tider är cirkatider. Förskolan har vid behov från familjerna öppet från 6.30 till 18.30. Förskolan serverar också frukost om behovet finns.
Stadens ramtider för öppethållande omfattar alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Dagar då förskolan är stängd utöver de nämnda så anordnas tillfällig plats på annan förskola om behovet finns.

Avvikande öppettider på Justineborg
Förskolan har två planeringsdagar per termin och är alltid stängd fredagen efter kristi himmelsfärd. En gång per månad har personalen planeringsmöten, då stänger förskolan 16:00.