Justineborgs historia

I slutet av 1980-talet var daghemsköerna långa därför gick en grupp föräldrar i Mariehäll samman för att starta ett eget daghem i en villa på Cronströmsvägen 17. Huset var uppkallat efter en Justine Eriksson som lät bygga huset i början av seklet och namnet på förskolan blev därför Justineborg. 1990 började de första barnen.

2009 hade det tillfälliga bygglovet för att driva förskola på Cronströmsvägen blivit förlängt 4×5år=20år vilket är max. Villans ägare ville inte fortsätta hyra ut så en lokalgrupp tillsattes redan 2004. Under 2008 hittades en ny tillfällig lokal på Adolfsbergsvägen 26 i ett flerbostadshus. Under första kvartalet under 2009 anpassades lokalerna och gården till barnens behov och i April 2009 flyttade förskolan in.