Kontakt & ansökan


Ansökan om plats på förskolan:

Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för att söka plats till både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem. Via stockholm.se kan ni som föräldrar söka till Justineborg via e-tjänsten Min barnomsorg (e-legitimation krävs).

Justineborg är ansluten till stockholm stads gemensamma förskolekö och tillämpar därmed stadens officiella urvalskriterier.

Stadens kontaktcenter kan svara på generella frågor om ansökningssystemet på telefon 08 508 00 508, och på mejl forskola@stockholm.se.

Du kan läsa mer om det gemensamma ansökningssystemet här:
http://www.stockholm.se/forskola

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om Justineborg eller vill veta mer, kontakta förskoleverksamheten via mail eller telefon: 0760 – 222 723 eller 0760 – 099 892 (mellan 8-17 vardagar).

Externa klagomål mot verksamheten kan mailas direkt till styrelsen på epostadress styrelsen(at)justineborg.se. För medlemmar och anställda finns möjlighet att lämna helt anonyma klagomål via förskolans egen wiki.

Styrelsen går att nå via mail.

Vi finns på adressen:
     Adolfsbergsvägen 26
     168 66 Bromma 

This image has an empty alt attribute; its file name is enirokarta.jpg